Before The Flood


En djupare titt på hur klimatförändringarna påverkar vår miljö och vad samhället kan göra för att motverka hotet mot utrotningshotade arter, ekosystem och inhemska samhällen över hela världen.  och vad samhället kan göra för att motverka hotet mot utrotningshotade arter, ekosystem och inhemska samhällen över hela världen.